Welkom

op de website van R.S.V. de Scheldestad.
Wij zijn een FNRS manege met een geldig veiligheidscertificaat! (Lees hier meer informatie over FNRS)
Door het veiligheidscertificaat heb je de garantie dat accommodatie voldoet aan een aantal eisen. Bijvoorbeeld: gediplomeerde instructeurs, aanwezigheid van een BHV-er, harnachement onderhoud, verplichting van een veiligheidshelm en ongevallenregistratie. Ook voldoet de accommodatie aan de nodige bouwtechnische eisen om de veiligheid te waarborgen.

Daarnaast werken wij in het kader van de wedstrijdsport volgens de reglementen van de KNHS.

Met goedkeuring van de ledenvergadering d.d. 17 december 2019 zijn de tarieven aangepast.


Corona maatregelen

29 september 2020

Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt, vanaf vandaag gelden de maatregelen zoals de FNRS ze beschrijft ook voor ons, de komende drie weken zijn deze maatregelen van kracht:  1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
  2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
  3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
  4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
  5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
  6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
  7. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
  8. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.
Nadere toelichting: https://www.fnrs.nl/nieuws/383-corona-maatregelen-...

Scheldestad protocol
NOCNSF protocol